Гэр бүлийн технологийн дүрмээ хуваалцлаа.

Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ технологийн боловсрол хүмүүжилд хэрхэн анхаарч буй арга барил, туршлагаа хуваалцах, санал бодлоо солилцох, нэг нэгнээсээ суралцах, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх коммунити үүсгэхээр Дэлгэцийн_цаана... группээ нээлээ

Эхний зочноор Т.Тайвангийн гэр бүл туршлагаасаа хуваалцаж байна. 
Тэд гэр бүлийн ямар дүрэмтэй тухайгаа, хэрэгжүүлэхэд тулгарсан бэрхшээл болон технологийн зөв дадалтай болсноор хүүхдүүдэд нь ямар ахиц дэвшлүүд гарсан зэрэг сонирхолтой түүхүүдээсээ хуваалцлаа. 

Харин та хүүхэдтэйгээ цагаа хэрхэн өнгөрөөдөг вэ?
Танай гэр бүлд технологи ашиглах дүрэм байдаг уу? 
Та технологийн зохистой хэрэглээний талаар ямар бодолтой явдагаа бидэнтэй хуваалцаарай. 

Гэр бүлийн сайн туршлага үзэх

Гэр бүлийн технологийн дүрмээ хуваалцлаа.
Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ технологийн боловсрол хүмүүжилд хэрхэн анхаарч буй арга барил, туршлагаа хуваалцах, санал бодлоо солилцох, нэг нэгнээсээ суралцах, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх коммунити үүсгэхээр Дэлгэцийн_цаана... группээ нээлээ

Эхний зочноор Т.Тайвангийн гэр бүл туршлагаасаа хуваалцаж байна. 
Тэд гэр бүлийн ямар дүрэмтэй тухайгаа, хэрэгжүүлэхэд тулгарсан бэрхшээл болон технологийн зөв дадалтай болсноор хүүхдүүдэд нь ямар ахиц дэвшлүүд гарсан зэрэг сонирхолтой түүхүүдээсээ хуваалцлаа. 

Харин та хүүхэдтэйгээ цагаа хэрхэн өнгөрөөдөг вэ?
Танай гэр бүлд технологи ашиглах дүрэм байдаг уу? 
Та технологийн зохистой хэрэглээний талаар ямар бодолтой явдагаа бидэнтэй хуваалцаарай. 

Гэр бүлийн сайн туршлага үзэх