Google family link суулгах заавар

 Хүүхдийнхээ гар утасны хэрэглээг утаснаасаа хянах боломжтой юу?
Таны хүүхэд гар утсаараа юу хийж байгаа нь мэдэгдэхгүй, дэлгэцийн ард олон цагаар сууж байна уу?
Эсвэл facebook, youtube, tik tok гэх мэт олон нийтийн сүлжээнд ихэнхи цагаа өнгөрүүлж байна уу?
Тэгвэл танд
Хүүхдийнхээ гар утсанд цагийн хязгаар тогтоох
Татаж болохгүй апп, хайж болохгүй хайлтыг тохируулах
Байршлыг тогтоох боломжтой апп-ыг ашиглах зааврыг цувралаар танилцуулж байна.

Google family link суулгах заавар
 Хүүхдийнхээ гар утасны хэрэглээг утаснаасаа хянах боломжтой юу?
Таны хүүхэд гар утсаараа юу хийж байгаа нь мэдэгдэхгүй, дэлгэцийн ард олон цагаар сууж байна уу?
Эсвэл facebook, youtube, tik tok гэх мэт олон нийтийн сүлжээнд ихэнхи цагаа өнгөрүүлж байна уу?
Тэгвэл танд
Хүүхдийнхээ гар утсанд цагийн хязгаар тогтоох
Татаж болохгүй апп, хайж болохгүй хайлтыг тохируулах
Байршлыг тогтоох боломжтой апп-ыг ашиглах зааврыг цувралаар танилцуулж байна.