Дэлгэц хүүхдийн нүдэнд хэрхэн сөргөөр нөлөөлдөг талаар Орбита эмнэлгийн ерөнхий эмч С.Удвалтай ярилцлаа.

Эцэг эхчүүд өөрсдийн болон хүүхдийнхээ нүдийг хамгаалах эмчийн зөвлөгөөг заавал хэрэгжүүлээрэй.

Зөвлөгөө үзэх

Дэлгэц хүүхдийн нүдэнд хэрхэн сөргөөр нөлөөлдөг талаар Орбита эмнэлгийн ерөнхий эмч С.Удвалтай ярилцлаа.

Эцэг эхчүүд өөрсдийн болон хүүхдийнхээ нүдийг хамгаалах эмчийн зөвлөгөөг заавал хэрэгжүүлээрэй.

Зөвлөгөө үзэх