Хүүхдийнхээ байршлыг харах арга


Гар утаснаасаа хүүхдийнхээ байршлыг хэрхэн харах вэ?
Хүүхдээ гэртээ байхгүй үед нь хаана яваад нь санаа зовдог уу? Тэгвэл та байршлыг нь гар утаснаасаа харах боломжтой. K
Яаж гэдгийг дараах бичлэгээс үзээрэй

Хүүхдийнхээ байршлыг харах арга

Гар утаснаасаа хүүхдийнхээ байршлыг хэрхэн харах вэ?
Хүүхдээ гэртээ байхгүй үед нь хаана яваад нь санаа зовдог уу? Тэгвэл та байршлыг нь гар утаснаасаа харах боломжтой. K
Яаж гэдгийг дараах бичлэгээс үзээрэй