ТЕХНОЛОГИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ХЭВШҮҮЛЭХ 7 АЛХАМ

Sain electronics эцэг эхчүүд хүүхдүүд та бүхэндээ зориулан

Дэлгэцийн цаана... аяны хүрээнд хүүхдийн технологийн хэрэглээний боловсрол, хүмүүжилд зориулсан цуврал контентуудыг хүргэж байна. 

Эхний дугаараар ТЕХНОЛОГИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ХЭВШҮҮЛЭХ 7 алхамыг медиа мэргэжилтэн М.Тунгалагтуяа зөвлөж байна.

Хүүхдүүдээ ганцхан өдөр баярлуулах биш, өдөр бүр анхаарал халамжаар дутаахгүй байцгаая!

Зөвлөгөө үзэх

ТЕХНОЛОГИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ХЭВШҮҮЛЭХ 7 АЛХАМ

Sain electronics эцэг эхчүүд хүүхдүүд та бүхэндээ зориулан

Дэлгэцийн цаана... аяны хүрээнд хүүхдийн технологийн хэрэглээний боловсрол, хүмүүжилд зориулсан цуврал контентуудыг хүргэж байна. 

Эхний дугаараар ТЕХНОЛОГИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ХЭВШҮҮЛЭХ 7 алхамыг медиа мэргэжилтэн М.Тунгалагтуяа зөвлөж байна.

Хүүхдүүдээ ганцхан өдөр баярлуулах биш, өдөр бүр анхаарал халамжаар дутаахгүй байцгаая!

Зөвлөгөө үзэх