Хүүхдийг тайвшруулах тохиргоо

Таны бяцхан үрийг тайвшруулах, анхаарал төвлөрөлтийг сайжруулах, бат бөх нойрсуулахад тустай нэгэн тохиргоог сурцгаая!

Энэ бол IPhone утасны давтамжит чимээ буюу White Noise тохиргоо юм.
Тайвшруулах:
Таны хүүхдийн сэтгэл тогтворгүй уурлаж тавгүйтсэн үед сэтгэл хөдлөлөө зохицуулахад нь тусална.
Анхаарал төвлөрөлт сайжруулах:
Хүүхдэд тань хичээл хийх, ном унших гэх мэт үеүдэд сатаарахгүй төвлөрөх орчныг бүрдүүлэхэд тусална.
Бат бөх нойр:
Хэрвээ таны хүүхэд хүрээлэн буй орчны дуу чимээ, стресс зэргийн нөлөөллөөр унтаж амарч чадахгүй байгаа бол "white noise”буюу орчны намуухан чимээг сонсгоод чанартай нойр авахад нь туслаарай

Хүүхдийг тайвшруулах тохиргоо
Таны бяцхан үрийг тайвшруулах, анхаарал төвлөрөлтийг сайжруулах, бат бөх нойрсуулахад тустай нэгэн тохиргоог сурцгаая!

Энэ бол IPhone утасны давтамжит чимээ буюу White Noise тохиргоо юм.
Тайвшруулах:
Таны хүүхдийн сэтгэл тогтворгүй уурлаж тавгүйтсэн үед сэтгэл хөдлөлөө зохицуулахад нь тусална.
Анхаарал төвлөрөлт сайжруулах:
Хүүхдэд тань хичээл хийх, ном унших гэх мэт үеүдэд сатаарахгүй төвлөрөх орчныг бүрдүүлэхэд тусална.
Бат бөх нойр:
Хэрвээ таны хүүхэд хүрээлэн буй орчны дуу чимээ, стресс зэргийн нөлөөллөөр унтаж амарч чадахгүй байгаа бол "white noise”буюу орчны намуухан чимээг сонсгоод чанартай нойр авахад нь туслаарай